Διαβάστε παρακάτω για Αναλυτικές Οδηγίες Δημιουργίας εικονιδίου για σύνδεση iFree Internet σε Windows XP:

1. Κάντε κλικ στο Start / Έναρξη το οποίο βρίσκεται κάτω αριστερά στην Επιφάνεια Εργασίας του υπολογιστή σας.
Στην συνέχεια κάντε κλικ στο Connect to / Σύνδεση με και κατόπιν κλικ στο Show all connections / Προβολή Όλων των Συνδέσεων .

2. Επιλέξτε Create a New Connection / Δημιουργία Νέας Σύνδεσης από το menu που θα σας εμφανιστεί αριστερά.

3. Αμέσως μετά εμφανίζεται ο New Connection Wizard / Οδηγός Δημιουργίας Νέας Σύνδεσης. Πατήστε Next / Επόμενο.

4. Επιλέξτε την επιλογή Connect to the Internet / Σύνδεση στο Internet και στη συνέχεια πατήστε Next / Επόμενο.

5. Στην συνέχεια επιλέξτε την επιλογή Set up my connection manually / Μη αυτόματη εγκατάσταση Σύνδεσης . Πατήστε Next / Επόμενο.

6. Επιλέξτε την επιλογή Connect using a dial-up modem / Σύνδεση μέσω Modem και πατήστε Next / Επόμενο.

7. Επιλέξτε το modem σας και πατήστε Next / Επόμενο.

8. Στην επιλογή ISP name γράψτε iFree Internet και πατήστε Next / Επόμενο.

9. Στην θέση Phone number / Αριθμός Τηλεφώνου γράψτε τον αριθμό 899 300 6000 και πατήστε Next / Επόμενο.

10. Γράψτε στην θέση Username / Όνομα Χρήστη την λέξη i-free και στις θέσεις Password / Κωδικός Πρόσβασης και Confirm Password / Επιβεβαίωση Κωδικού Πρόσβασης τη λέξη i-free. Και τα τρία tick boxes που ακολουθούν πρέπει όλα να είναι τσεκαρισμένα. Στη συνέχεια πατήστε Next / Επόμενο.

Σημειώσεις:

I. Παρακαλούμε λάβετε υπόψη σας ότι όταν πληκτρολογείτε το password σας, αντί των πραγματικών χαρακτήρων θα βλέπετε μικρές μαύρες σφαίρες ή αστερίσκους. Αυτό γίνεται για λόγους ασφαλείας.

II. Εάν το password που πληκτρολογήσατε στις δύο θέσεις (password και confirm password) συμπίπτουν, θα προχωρήσετε στην επόμενη οθόνη, ενώ εάν υπάρχει διαφορά ο υπολογιστής θα σας ζητήσει να τις επαναπληκτρολογήσετε.

11. Ενεργοποιήστε την επιλογή Add a shortcut to this connection to my desktop / Δημιουργία Συντόμευσης στην Επιφάνεια Εργασάις και στη συνέχεια επιλέξτε Finish / Τέλος .

- Η ενεργοποίηση του εικονιδίου σύνδεσης έχει ολοκληρωθεί και είναι πλέον ορατό, είτε στην επιφάνεια εργασίας του υπολογιστή σας, είτε κάτω από το παράθυρο Network Connections / Συνδέσεις Δικτύου έχοντας ήδη κάνει κλικ στο κουμπί Start / Έναρξη και στη συνέχεια στο Connect to / Σύνδεση με.

- Κάνοντας διπλό κλίκ στο εικονίδιο της σύνδεσης το οποίο βρίσκεται είτε στην επιφάνεια εργασίας του υπολογιστή σας, είτε κάτω από το παράθυρο Network Connections / Συνδέσεις Δικτύου και πατώντας στο κουμπί Dial / Κλήση μπορείτε να συνδέεστε πλέον στο Internet με iFree Internet!