Διαβάστε παρακάτω για Αναλυτικές Οδηγίες Δημιουργίας εικονιδίου για σύνδεση iFree Internet σε Windows Vista ή Πατήστε ΕΔΩ για Εκτύπωση Οδηγιών

(Για Οδηγίες Windows XP πατήστε ΕΔΩ.)

     

1. Κάντε κλικ στο Start / Έναρξη το οποίο βρίσκεται κάτω αριστερά στην Επιφάνεια Εργασίας του υπολογιστή σας.

Στην συνέχεια κάντε κλικ στο Connect to / Σύνδεση με.

 
     

2. Θα ανοίξει ένα παράθυρο Connect to a network / Σύνδεση σε δίκτυο.

Επιλέξτε Set up a dial up connection / Εγκατάσταση Σύνδεσης.

 
     

3. Επιλέξτε Set up a dial up connection / Εγκατάσταση Σύνδεσης.

πατήστε Next / Επόμενο.

 
     

4. Στην θέση Dial-up Phone number / Αριθμός Τηλεφώνου γράψτε τον αριθμό 899 300 6000.

Στη θέση Username / Όνομα Χρήστη γράψτε τη λέξη ifree.

Στη θέση Password / Κωδικός Πρόσβασης γράψτε τη λέξη ifree.

Τέλος στη θέση Connection Name/ Ονομα Σύνδεσης τοποθετήστε iFree Internet και πατήστε Connect/ Σύνδεση για να συνδεθείτε στο Internet.

 
 

© 2012 iFree - Απελευθερωθείτε!